Trang Chủ Nhiệm vụ kỹ năng cấp 110

Nhiệm vụ kỹ năng cấp 110

23-05-2017

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

  • 2400 Ngũ Hành Hồn Thạch, tách làm 2, 1 phần 800 và 1 phần 1600

 

II.Hướng dẫn làm nhiệm vụ Kỹ Năng 110

  • Quay trở về Tân Thủ Thôn tìm gặp Đệ tử tiếp dẫn của môn phái bạn

  • Ấn phím F4 để mở bảng nhiệm vụ, chọn phần Kỹ năng cấp 110 để tiến hành làm nhiệm vụ, click vào tên npc màu vàng

  • Làm theo hướng dẫn, đến bước 2/5 giao nộp 800 Ngũ Hành Hồn Thạch

  • Làm theo hướng dẫn, đến bước 4/5 giao nộp 1600 Ngũ Hành Hồn Thạch

  • Làm tiếp để nhận bộ kỹ năng 110 cho phái bạn