Trang Chủ Gọp máy chủ CẦM SƠN và PHONG SƠN

Gọp máy chủ CẦM SƠN và PHONG SƠN

13-03-2019

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ CẦM SƠN PHONG SƠN vào 13H00 ngày 14/03/2019. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ CẦM SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ CẦM SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
15000 Kinh Nghiệm Đơn
30000 Thần khí bảo châu
30000 Ấn ký tín vật
30000 Mảnh Già Lam Kinh
30000 Mảnh Ghép Luân Hồi ấn
100 Linh Tê Ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ CẦM SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ CẦM SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB